s-jedrzej
Close

JĘDRZEJ GÓRSKI

LIDER

Jędrzej to doktorant Wydziału Mechaniczno-Energetycznego i jednocześnie pomysłodawca oraz lider Projektu FREDE. Krótko mówiąc oraz tym samym parafrazując jego słowa-bez niego by tego projektu nie było. Jędrzej oprócz stworzenia całej idei eksperymentu, zajmuje się także szeregiem różnych innych zadań związanych z eksperymentem FREDE. Do jego obowiązków należy również pozyskiwanie środków pieniężnych na finansowanie eksperymentu, zabieganie o promowanie projektu, prowadzenie dokumentacji dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przede wszystkim to on zebrał zespół studentów posiadających wiedzę z różnych obszarów nauki, odpowiedzialnych za określone zadania w projekcie. Dzięki funkcjom jakie pełni w eksperymencie przyznaje, że rozwinął swoje umiejętności interpersonalne oraz nabrał doświadczenia we współpracy z dycydentami.  Jeśli właśnie  nie zajmuje się pracą związaną z projektem, chętnie wypoczywa na świeżym powietrzu w górach oraz pływa kajakiem. Jędrzej to typ człowieka,  który nigdy się nie poddaje oraz konsekwentnie dąży celu. Lubi powtarzać -„Sky is not the limit” i „Failure is not an option”.