64 MIĘDZYNARODOWY KONGRES ASTRONAUTYCZNY

29 września- 3 października 2014, TORONTO

toronto

Kongres IAC organizowany przez International Astronautical Federation (IAF) to jedna z największych imprez organizowana co roku dla środowiska naukowego i przemysłu kosmicznego. Oprócz głównych spotkań konferencyjnych odbywają się również dodatkowe w ramach których swoje pomysły na projekty mogące znaleźć zastosowanie w branży kosmicznej  nadsyłają zespoły studenckie takie jak nasz. Członkowie zespołu Scorpio IV uczestniczą w tym wydarzeniu i promują swojego łazika marsjańskiego.